10 Eylül 2010 Cuma

Tarih Sosyoloji İlişkisi

A. Sosyoloji ve Tarih: Yer ve zamanı belli Tarih toplumların ortaya çıkma gelişme
dağılma ve çözülme devrelerindeki somut sosyal olayları belgelere dayanarak incelemeye
çalışan bir bilimdir. Sosyoloji ise bu sosyal olayları açıklayarak bir
takım ortak ilkelerekurallara genellemelere ve mümkünse yasalara ulaşmak ister.Tarih diğer
sosyal bilimlerle uğraşanlara olayların geçmişi hakkındaki verileri sunmaktadır. Sosyoloji tarih
bu verilerinden yararlanarak farklı toplumlarda görülen sosyal olayların ortak özelliklerini
inceler ve genellemelere ulaşır.
B.Sosoyoloji ve Psikoloji .Psikoloji insan davranışlarını
konu edinen bir bilim dalıdır. Çoğu psikolojik olayların temelinde toplumsal
öğeler mevcuttur.Öğrenme kişilik algı davranışların şekillenmesinde sosyal öğeler mevcuttur. Bu
yönüyle psikoloji sosyolojinin verilerinden yararlanmak zorundadır. Diğer taraftanda fertlerin psikolojik
durumlarını dikkate almadan grup ve toplum ilişkilerinin doyurucu bir açıklamaya
kavuşması güçtür.Sosyal psikoloji insanın sosyal bir ortamdaki davranışlarını konu alan
sosyoloji – psikoloji arası bir alt bilim dalıdır.
C. Sosyoloji-Antropoloji: Antropoloji insanın yeryüzündeki toplumsal gelişimi-ni inceler. İnsan fizyolojisi ve iskelet
yapısı dilaraç yapımı ve teknolojisi fen eğitim siyaset örgütlenme türünden
konular antropolojinin çalışma alanlarındandır
Fiziki Antropoloji: İnsanın biyolojik yapısını
insan ve ırklar tarihini inceler.
Kültürel Antropoloji: Yaşanan toplumların ya
da kültürlerin sosyol ve kültür tarihi ile uğraşır. Toplum türleri
yayılma evrim törelerbunların kökeni ve değişmesi gibi kanınları temel alır.Kültürel
antropolojiye etnoloji veya sosyal antropoloji adı da verilmektedir.Bu yönleriyle sosyoloji
antropoloji ilişkisi mevcuttur.
D) Sosyoloji-Hukuk :
Hukuk toplumda insanlararası ilişkileri düzenleyen uyulması
zorunlu kurallar bütünüdür. Hukuk toplum ile sıkı ilişkilidir. Bu kuralların
uzun ömürlü olması o toplumun sosyal yapısına uygun olmasına bağlıdır.
Bu yönüyle hukuk sosyolojinin verilerinden yararlanır.
E. Sosyoloji-Ekonomi:
Ekonomi insanların ihtiyaç
duydukları mal ve hizmetlerin üretiminibölüşümünü ve tüketimini konu alan bir
sosyal bilimdir.Yasanın ekonomik faaliyetleri bir anlamda toplumsal faaliyettir.Ekonomik faaliyetler bulunduğu
toplumdan etkilenir. Toplumsal olayların ekonomiye etkisi ve ikisi arasındaki ilişkisi
arasındaki ilişki ekonomik sosyoloji’yi meydana getirmiştir.
F. Sosyoloji-Siyaset:
Siyaset bilimi devletin örgütlenmesi
çeşitli yönetim şekillerinin karşılaştırılması anayasa hukuku (toplumun yönetim biçimihükümet iktidar)
v.s. hem sosyolojinin hem de siyasetin konusudur.ancak sosyoloji topluma genel
ve objektif yaklaşırken siyaset değer yargılarında bulunur.
VII. SOSYOLOJİNİN ALT BİLİM DALLARI
A) Eğitim Sosyolojisi: Eğitim ile diğer sosyal kurumlar arası ilişkileri
eğitimin işleyişi işlevleri eğitim kurum ve örgütlerinin sosyal özelliklerini inceler.Veya
kültürün kuşaklar arasında aktarılması olarak ele alındığındakişilerin tüm sosyalleşme evreleri
eğitim sosyolojisinin konusu içine girer.
B) Hukuk Sosyolojisi: Hukukun toplum içindeki
rolünü (sosyal düzenin sağlamasında) Hukuk kurallarının toplumlarının gelişmelerine paralel olarak
nasıl değiştiklerini inceler.
C) Din Sosyolojisi: Dinin kökenlerini dinin toplum içindeki
yeri önemi dini davranış ve düşüncenin şartlarınıbiçimlerini ve dinin geçirdiği
aşama ve değişmeleri ele alır.
D) Ekonomik Sosyoloji: Sosyal hayatın ekonomik
yönünü ve diğer sosyal kurumlarla ilişkisini inceler. Diğer yandan daekonomik
sistem-lerle diğer sosyal sistemler arasındaki ilişkileri inceler.
E) Siyaset Sosyolojisi: Siyasi
kurum ve olayları diğer sosyal kurum ve olaylarla ilişki yönüyle
ele alır.Siyasi kanunların doğuşu işleyişi işlevi siyasi eylem biçimleri. baskı
grupları siyasi davranış oy verme ideoloji kamuoyupropaganda gibi konuları inceler.

F) Sanayi Sosyolojisi: Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan teknolojik gelişme ve
etkilerini araştırır.
6 – Aile Sosyolojisi: Ailenin yapısı toplum içindeki yerifonsiyonları
şekillerini inceler.
7 – Köy Sosyolojisi: Köy tipleri coğrafyanın etkisi köydeki
değişmeleri konu alır.
8 – Kent Sosyolojisi: Kentleşme kent biçimlerini sosyal
yapısı ve göç olayı üzerinde durur

1 yorum:

  1. http://www.facebook.com/pages/Acikogretim-Sosyoloji-Bolumu/152642938089728 AÖF SOSYOLOJİ

    YanıtlaSil